Туристически и туроператорски фирми


Наименование Адрес Телефон, факс Web, е-mail

Туристическа агенция “МАРКОВ ТУР”

гр. Кърджали 6600, ул.”Калоян” №2;

Тел./факс /0361/ 61101;

web: www.markovtur.com
e-mail: markovg58@mail.bg 

Туристическа агенция “Габи Тур”

гр.Кърджали 6600, бул. ”България” №74

тел./0361/ 67620
GSM 0889 552 994

web: www.gabitour.com
e-mail: gabi_tour@abv.bg

Туроператор “Еврогруп” ООД

гр. Кърджали 6600, бул.”България” №47, бизнес център “Кино Орфей”

тел./факс: /0361/ 62216;

 

Туристически агент ЕТ “МОТОРОАДС” ЕООД

гр. Кърджали 6600, ул. “Девети май” №19, вх. В, ап. 38

GSM: 0885370298 – Димитър Ивакимов – управител;

Web: www.motoroads.com;
e-mail: bul@motoroads.com;

Туристически агент ЕТ “Види-2 – Кристина Виденова”

гр. Кърджали 6600, ул.”Републиканска” №41

тел./факс: /0361/ 61282;

e-mail: sentasy_2003@mail.bg;     

Туроператор и туристически агент АТТ ТУР ООД

гр. Кърджали 6600, бул.”България” 47, кино Орфей, бл. В, офис3, ет.2

тел.: /0361/ 64000; 64001;
факс: /0361/ 64002;

web: www.att-tours.com;  
e–mail: info@att-tours.com;

Туроператор и туристически агент “Свободен институт за междукултурен обмен и образование – Мастер Груп” ООД

гр. Кърджали 6600, кв. “Възрожденци”, бл.62, вх. Г, ап.88

тел./факс: /032/ 627200; GSM:0886359185 – Мариян Атанасов – управител;

web: www.mastergroup-tour.eu;
e–mail: marian_atanasov@abv.bg;

Туристическа агенция “ЕДИ ТУРС”

гр .Кърджали 6600,  ул. Калоян № 5

тел. /0361/ 6 48 40 

web:www.eddytours.bcci.bg
e-mail: editourskj@abv.bg;  

Туроператор и Туристически агент „Касиа Тур” ЕООД

гр.Кърджали, комплекс „Орфей”, вх.В, ет.2, офис 6

тел. 0361/23030; 0885/811567

web: www.cassiatour.bg
e-mail: info@cassiatour.bg

 

2012 - 2017 © Municipality of Kardjali. All Right Reserved.